cysylltwch

cysylltu â ni

cysylltwch â ni heddiw

Os ydych chi’n bwriadu gofyn am becyn gwybodaeth, gofyn cwestiwn neu gymryd y cam cyntaf tuag at ddod yn ofalwr maeth, rydyn ni yma i helpu. Llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o’n tîm ymroddedig yn cysylltu â chi yn y man.

Drwy gysylltu â’n tîm ym Mlaenau Gwent, does dim rheidrwydd o gwbl arnoch i ymrwymo. Mae ein tîm yma i’ch helpu i benderfynu a yw maethu’n addas i chi.

Woman and young girl using computer to make video call

cysylltwch

  • Nodwch eich cyngor lleol
  • Cyngor Rhondda Cynon Taf yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

cysylltwch â maethu cymru rhondda cynon tag

Ty Catrin, Unit 1, Maritime Industrial Estate, Pontypridd, CF37 1NY
Call 01443 425007

Cursor pointer icon Phone ringing icon Open envelope icon