maethu cymru

llwyddiannau lleol

llwyddiannau lleol

Beth yn union yw llwyddiant maethu? Dim un peth, ond llawer o bethau – ac rydyn ni’n dathlu pob un.

Yr hyn sy’n gyffredin i’r straeon hyn yw eu bod yn ymwneud â chysylltiad, hapusrwydd a thwf. Mae pob plentyn yn wahanol, ond mae eu teuluoedd maeth yn cynnig yr un cyfle iddyn nhw ffynnu a thyfu i fod y bobl maen nhw i fod.

sut beth yw maethu mewn gwirionedd?

Beth am glywed gan y rhai sy’n gwybod orau: ein gofalwyr maeth anhygoel yn Rhondda Cynon Taf.

Dim ond nhw all ddweud wrthych chi’n union sut beth yw gofalu am blentyn maeth. Ond cofiwch, rydyn ni yno wrth ochr pob gofalwr maeth, yn ystod pob cam o’u taith. Dydyn ni ddim yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad yn unig – rydyn ni hefyd yn rhannu pob llwyddiant bach a phob eiliad galonogol hefyd. Rydyn ni’n rhan o hyn gyda chi, a dyna sut dylai fod. Dyma rai o’r straeon sydd wedi ein cyffwrdd ni fwyaf.

stori maethu kayleigh

Dyma stori maethu Kayleigh. Diolch am rannu dy stori gyda ni.    beth ddigwyddodd pan...

gweld mwy
Everyone in the family is outside having fun

annabelle a jason

Mae gan y cwpl ifanc, Annabelle a Jason, blant ifanc eu hunain, ac maen nhw...

gweld mwy

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Nodwch eich cyngor lleol
  • Cyngor Rhondda Cynon Taf yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.